Đóng

Tin dự án GMP

03/12/2016

PHÚC ĐỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN GMP BAO BÌ DƯỢC PHẨM

GMP Plus Việt Nam vừa hoàn thành Hợp đồng tư vấn Dự án Nhà máy sản xuất bao bì nhựa cung cấp cho dược phẩm của công ty TNHH Phúc Đức.

Ngày 28 tháng 07 năm 2015, Công ty TNHH Phúc Đức đã ký kết Hợp đồng  với GMP Plus Việt Nam tư vấn các nội dung như: rà soát hoàn thiện hệ thống hồ sơ, tài liệu cho nhà máy sản xuất bao bì dược theo nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP trước khi đánh giá và khắc phục các lỗi sau khi đánh giá để nhà máy được cấp chứng nhận GMP bao bì dược phẩm của Cục quản lý dược.

(đính kèm hình giấy chứng nhận GMP của Phúc Đức)

Theo nội dung hợp đồng được ký kết, GMP Plus Việt Nam đã hoàn thành các nội dung tư vấn trên và bàn giao hồ sơ, tài liệu lien quan cho công ty Phúc Đức. Ngày 10/03/2016 vừa qua, công ty TNHH Phúc Đức đã chính thức được Cục quản lý dược – Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận GMP bao bì dược phẩm cho nhà máy sản xuất mà GMP Plus đã tư vấn.

Nguồn: gmpplus.com.vn