Đóng

Tiền thanh tra, thanh tra mô phỏng, phân tích GAP

23/04/2020

TIỀN THANH TRA, THANH TRA MÔ PHỎNG, PHÂN TÍCH GAP

PRE-AUDIT / Tiền thanh tra: Đây là hoạt động đánh giá/rà soát việc triển khai áp dụng GMP tại mỗi dự án mới, trước những đợt thanh tra chính thức của cơ quan có thẩm quyền như Cục quản lý dược, Cục An toàn thực phẩm … Việc rà soát toàn bộ các hạng mục phần cứng, nội dung phầm mềm để kịp thời phát hiện những hạn chế, tồn tại mà các dự án chưa thực hiện tốt để từ đó có sự chuẩn bị cần thiết đảm bảo cho việc thanh tra/thẩm định GMP chính thức được thuận lợi và hạn chế tối đa các lỗi được phát hiện.

MOCK-AUDIT / Thanh tra mô phỏng: Các khách hàng đặt gia công sản phẩm tại các nhà máy, các đơn vị cần hỗ trợ công tác đánh giá nhà cung cấp, các doanh nghiệp chuyển giao hoặc tiếp nhận công nghệ sản xuất sản phẩm … thường lựa chọn dịch vụ này để có đánh giá đẩy đủ, khách quan về những nội dung mà mình chưa nắm rõ hoặc sử dụng nguồn lực bên ngoài để thay thế.

GAP-ANALYSIS / Phân tích GAP: là một công cụ hiệu quả để xác định việc triển khai thực hiện đầy đủ và tuân thủ các quy trình và yêu cầu pháp chế trong đó có việc so sánh giữa yêu cầu pháp chế và việc thực hành hiện tại của mỗi doanh nghiệp.

GMP Plus Việt Nam luôn đồng hàng và hỗ trợ khách hàng, cung cấp các dịch vụ hữu ích như tiền thanh tra, thanh tra mô phỏng và phân tích GAP. Liên hệ GMP Plus Việt Nam qua email info@gmpplus.com.vn.