Đóng

3 / 12 2016

THỎA THUẬN HỢP TÁC: DỊCH VỤ TƯ VẤN GMP PIC/S

Tháng 01/2016, công ty cổ phần GMP Plus Việt Nam và công ty TNHH H&K International đã có thỏa thuận hợp tác về việc tư vấn GMP EU, PIC/S ở thị trường Việt Nam. Mục tiêu của việc hợp tác là nhằm cung cấp cho Khách hàng của cả hai bên Dịch vụ tư vấn toàn diện trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP, đặc biệt là các dự án nâng cấp nhà máy từ tiêu chuẩn GMP WHO lên tiêu chuẩn GMP EU hay GMP PIC/S.

hk

Với sự hợp tác này, Khách hàng của GMP Plus và H&K sẽ nhận được những Dịch vụ tư vấn cần thiết và đầy đủ bao gồm :

– Tư vấn thiết kế và xây dựng nhà máy mới theo tiêu chuẩn GMP EU, PIC/S

– Quản lý dự án, giám sát thi công các hạng mục xây dựng và hệ thống M&E

– Thiết lập hệ thống hồ sơ, tài liệu GMP phù hợp với hoạt động của nhà máy

– Hướng dẫn thực hành và hoàn thiện hồ sơ xin đánh giá cấp chứng nhận GMP

– Đào tạo đánh giá nội bộ, duy trì hoạt động GMP EU, PIC/S trong nhà máy

– Tư vấn phát triển công thức sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất, kiểm nghiệm

– Hỗ trợ xúc tiến thương mại các sản phẩm của nhà máy với đối tác nước ngoài

Tham khảo thông tin về H&K International tại website: http://www.qichuang.biz/

Nguồn: GMP Plus Việt Nam

Tin hoạt động của GMP Plus Related