Đóng

Thiết kế - giám sát thi công công trình

23/04/2020

THIẾT KẾ, GIÁM SÁT THI CÔNG PHÒNG SẠCH, HỆ THỐNG PHỤ TRỢ VÀ THIẾT BỊ

Công tác thiết kế đặc biệt quan trọng đối với mỗi dự án set-up nhà máy theo GMP. Xuất phát từ công thức sản phẩm, quy trình sản xuất, công nghệ thiết bị và nhu cầu của chủ đầu tư, GMP Plus Việt Nam sẽ tư vấn cho các dự án về thiết kế mặt bằng công nghệ nhà xưởng sản xuất, bảo quản, kiểm nghiệm phù hợp với yêu cầu của GMP, thiết kế các hệ thống tiện ích phụ trợ (cấp/thoát không khí, nước tinh khiết, khí nén …) và các yêu cầu kỹ thuật cần thiết để các chủ đầu tư có thể đề nghị các nhà thầu chào giá, cung cấp cho mỗi dự án.

Bằng kinh nghiệm thực tế set-up nhiều dự án phòng sạch, các kỹ sư/chuyên gia của GMP Plus Việt Nam cũng đã đại diện cho chủ đầu tư triển khai công tác giám sát thi công lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu nhà xưởng, thiết bị, phụ trợ … trong suốt quá trình các nhà thầu thi công-bàn giao mỗi dự án.

Các doanh nghiệp đầu tư mới, nâng cấp sửa chữa… nhà xưởng/phòng sạch, thiết bị, phụ trợ … còn khó khăn hay hạn chế trong công tác giám sát thi công dự án, hãy liên hệ GMP Plus Việt Nam để được tư vấn và phối hợp hiệu quả cho dự án của doanh nghiệp mình.