Đóng

Pháp chế dược, đăng ký sản phẩm, xin cấp phép

23/04/2020

PHÁP CHẾ DƯỢC – ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM, XIN CẤP PHÉP

Hệ thống các quy định pháp luật trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe … được xây dựng đầy đủ và chặt chẽ là vì những sản phẩm này có tác động trực tiếp đến sức khỏe của bệnh nhân, của người sử dụng. Cơ quan chức năng có thẩm quyền có thể cấp phép cho doanh nghiệp nếu chúng ta thực hiện tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên thực tế việc áp dụng chi tiết, chính xác và đúng các quy định pháp chế dược này không dễ dàng và mất rất nhiều thời gian, chi phí.

Với kinh nghiệm của các chuyên gia GMP Plus Việt Nam trong quá trình xin cấp phép (xuất/nhập khẩu, công bố thông tin…) , đăng ký sản phẩm (lưu hành) … chúng tôi có thể thực hiện thay các doanh nghiệp trong những công việc mà các doanh nghiệp có thể khó thực hiện, tiết kiệm đơcj thời gian và chi phí.

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu liên lạc làm việc với các cơ quan chức năng hoặc cần hướng dẫn về các thủ tục pháp chế dược, hãy liên lạc với GMP Plus Việt Nam qua email info@gmpplus.com.vn để được tư vấn và hướng dẫn đầy đủ.