Đóng

Tin hoạt động của GMP Plus

30/03/2020

Đào tạo kiến thức cơ bản GMP WHO đối với dược phẩm

Kiến thức cơ bản GMP WHO là nội dung được đào tạo lần đầu và duy trì đào tạo hàng năm cho CBCNV các nhà máy sản xuất dược phẩm nhằm đảm bảo nhân sự các nhà máy có đủ kiến thức để áp dụng thực hành thực tế trong các công việc tại nhà máy. Công ty GMP Plus Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ này tới nhiều nhà máy trong thời gian qua và chúng tôi duy trì hoạt động này thường xuyên. Hãy liên hệ với GMP Plus Việt Nam qua email info@gmpplus.com.vn để đăng ký tham gia khóa đào tạo này.

Nội dung chính của khóa đào tạo bao gồm các chủ đề sau:

 1. Hệ thống chất lượng dược phẩm
 2. Thực hành tốt sản xuất dược phẩm
 3. Vệ sinh và điều kiện vệ sinh
 4. Đánh giá và thẩm định
 5. Khiếu nại
 6. Thu hồi sản phẩm
 7. Sản xuất, kiểm nghiệm và các hoạt động khác theo hợp đồng
 8. Tự thanh tra, thanh tra chất lượng, thanh tra và chấp nhận nhà cung cấp
 9. Nhân sự
 10. Đào tạo
 11. Vệ sinh cá nhân
 12. Nhà xưởng
 13. Máy móc thiết bị
 14. Nguyên vật liệu
 15. Hồ sơ tài liệu
 16. Thực hành tốt trong sản xuất
 17. Thực hành tốt trong kiểm tra chất lượng