Đóng

Đào tạo, hướng dẫn phần mềm GMP

23/04/2020

ĐÀO TẠO GMP, LẬP TÀI LIỆU GMP, HỒ SƠ XIN CHỨNG NHẬN GMP

GMP Plus Việt Nam cung cấp kiến thức cơ bản GMP cho nhân sự các dự án mới (lần đầu) và dự án hiện hữu (định kỳ), đồng thời cập nhật những yêu cầu mới về GMP, kiến thức nâng cao/chuyên môn sâu cho CBCNV các nhà máy dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Các khóa đào tạo có thể được tổ chức tại mỗi dự án/nhà máy hoặc được tổ chức thường xuyên tại GMP Plus Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, cập nhật kiến thức GMP của khách hàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống hồ sơ tài liệu GMP được ví như Great Mountain Papers là một khó khăn mà mỗi dự án GMP cần vượt qua và thực hiện được. Chúng tôi sẽ giúp CBCNV các dự án thiết lập hệ thống tài liệu, hướng dẫn thực hành và cải tiến liên tục hệ thống tài liệu GMP từ những SOP đơn giản nhất đến những vấn đề chuyên môn, tình huống mới phát sinh.

 

Trong mỗi dự án GMP, việc chuẩn bị và cung cấp các thông tin cần thiết với cơ quan chức năng để đăng ký kiểm tra GMP và xin cấp các chứng nhận GMP, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh là những bước quan trọng và cũng không ít khó khăn đối với mỗi dự án. GMP Plus Việt Nam sẽ hướng dẫn, chuẩn bị các tài liệu cần thiết này cho phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành mà cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Hãy liên hệ với GMP Plus Việt Nam qua email info@gmpplus.com.vn để được cung cấp các dịch vụ cần thiết.