THIẾT KẾ, GIÁM SÁT THI CÔNG PHÒNG SẠCH, HỆ THỐNG PHỤ TRỢ VÀ THIẾT BỊ

Công tác thiết kế đặc biệt quan trọng đối với mỗi dự án set-up nhà máy theo GMP. Xuất phát […]

23/04/2020