Đóng

Tin hoạt động của GMP Plus

30/03/2020

Chủ đề đào tạo: Quản lý nhân sự và đào tạo trong GMP

Những tiêu chuẩn quản lý chất lượng đặt ra yêu cầu mỗi nhiệm vụ cần được giao cho một cá nhân có đủ năng lực, và năng lực của mỗi cá nhân phải dựa trên đào tạo, bên cạnh đó còn yêu cầu bằng chứng chứng minh đào tạo ví dụ như chứng chỉ hoặc các hồ sơ đào tạo phù hợp.

GMP đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với các vị trí công việc chủ chốt trong một công ty dược phẩm. Những vị trí công việc đó liên quan đến đảm bảo chất lượng, kiểm soát chất lượng và quản lý sản xuất. Cá nhân chịu trách nhiệm cho việc xuất lô được đặc biệt quan tâm ( được gọi là QP tại châu Âu hoặc Người chịu trách nhiệm chuyên môn/Người được ủy quyền tại các nơi khác).

Hồ sơ tài liệu liên quan đến quản lý nhân sự và đào tạo yêu cầu quan tâm đặc biệt do khối lượng công việc rất lớn trong việc tổ chức sắp xếp các hồ sơ, báo cáo liên quan.

Việc tổ chức và lưu tài liệu trong các sự kiện đào tạo là một khối lượng công việc rất lớn và không bao giờ kết thúc. Nhân sự và đào tạo cũng là chủ đề các thanh tra GMP phát hiện ra rất nhiều thiếu sót.

Trong nội dung đào tạo với chủ đề này, chúng tôi tổng hợp lại những yêu cầu then chốt trong quản lý nhân sự và đào tạo. Hãy liên hệ với chúng tôi qua email info@gmpplus.com.vn để đăng ký khóa học được tổ chức bởi GMP Plus Việt Nam.